Väne-Åsaka Kyrka

Kyrkan räknar sina anor från slutet av 1100-talet, men endast 14-15 meter av långhusets västra sida återstår av denna byggnad. Under 1600-talet

utfördes en mångfald reparationer och förbättringar. Omkring 1730 utvidgades kyrkan efter tidens sed och den kände kyrkmålaren Johan Risberg dekorerade

kyrkan 1750. Tyvärr avlägsnades dessa målningar 1898. 1832 uppfördes ett torn som fick ersätta den gamla klockstapeln. Bland inventarierna märks predikstolen skänkt

på 1720-talet av fältskären Adam Faselius och altartavlan som 1735 förärades av överste Weinholtz. Dopfunten stammar från medeltiden. De två större gravhällarna över

Sven Bengtsson Stålman och hans hustru Brita Lilliebielke har placerats invid tornets södra yttervägg.

 

Koordinater: X 6463025, Y 1301143

Se bilderna i ett bildgalleri