Väne-Åsaka Kyrka

Trollhättans Kommun

 

Kyrkan räknar sina anor från slutet av 1100-talet, men endast 14-15 meter av långhusets västra sida återstår

denna byggnad. Under 1600-talet utfördes en mångfald reparationer och förbättringar. Omkring 1730 utvidgades

kyrkan efter tidens sed och den kände kyrkmålaren Johan Risberg dekorerade kyrkan 1750. Tyvärr avlägsnades

dessa målningar 1898. 1832 uppfördes ett torn som fick ersätta den gamla klockstapeln. Bland inventarierna märks

predikstolen skänkt på 1720-talet av fältskären Adam Faselius och altartavlan som 1735 förärades av överste

Weinholtz. Dopfunten stammar från medeltiden. De två större gravhällarna över Sven Bengtsson Stålman och hans

hustru Brita Lilliebielke har placerats invid tornets södra yttervägg.

 

Koordinater: X 6463025, Y 1301143

Se bilderna i ett bildgalleri