Vänga Kvarn

Borås Kommun

 

Kvarnen i Vänga är en av landets få levande kvarnar. Det har funnits kvarnar sedan urminnes tid runt Säveåns vattendrag.

1849 gjordes en ansökan om att få bygga en större kvarn, men trots hårt motstånd från andra kvarnägare i  trakten som

hade egna skvaltor i samma vatten. Kvarnen fick dock byggas 1850. På 1860-talet brann kvarnen ner men återuppbyggdes

igen. 1943 byggdes kvarnen om och drivkraften gick över till turbingång. En tillbyggnad gjorde 1963 och 1966 då man

installerade spannmålstorkar. . Nolhaga Stärkelsefabrik med torkhus i Vänga socken byggdes på 1890-talet och var

verksam till 1944. Byggnaderna var då i dåligt skick och revs i slutet på 1950-talet, men inventarierna bevarades och

Vänga Hembygdsförening byggde upp fabriken i dess ursprungliga skick 1985 - 1987.

 

Koordinater X 6418784, Y 1328964

Se bilderna i ett bildgalleri