Vänga Kyrka

Borås Kommun

 

Det är mycket som talar för att den kristna läran kom tidigt till Vänga i Vedens härd och att här har funnits en

stavkyrka av ungefär samma typ som den i Hedared. En senare stenkyrka revs 1905 för att ge plats åt den

nuvarande byggnad i granit. Av stavkyrkans inventarier finns endast dopfunten kvar. På funten är placerat ett

koniskt trälock, tillverkat 1645, grönmålat, och har ett litet hus på toppen, som påminner om ett duvslag då

med anknytning till den helige Ande som en duva eller så kan det lilla huset vara en avbildning av den gamla

stavkyrkan. Kyrkan restaurerades grundligt 1956. Bänkarna målades om och de ursprungliga färgerna på

predikstol och altare togs fram. Altarprydnaden är från slutet av 1600-talet med målning föreställande kors-

fästelsen och omramad av vackra träsniderier. På predikstolen, som också är rikt utsirad, står årtalet 1736.

Orgeln på 12 stämmor är byggd av Mats Arvidsson, Stallarholmen, 1976. I Borås museum förvaras en

tronande madonna från 1200-talet.

 

Koordinater X 6418576, Y 1329424

Se bilderna i ett bildgalleri