Vänga Kyrka

                                                                                             

Det är mycket som talar för att den kristna läran kom tidigt till Vänga

i Vedens härd och att här har funnits en stavkyrka av ungefär samma

typ som den i Hedared. En senare stenkyrka revs 1905 för att ge plats

åt den nuvarande byggnad i granit. Av stavkyrkans inventarier finns endast

dopfunten kvar. På funten är placerat ett koniskt trälock, tillverkat 1645,

grönmålat, och har ett litet hus på toppen, som påminner om ett duvslag då

med anknytning till den helige Ande som en duva eller så kan det lilla huset

vara en avbildning av den gamla stavkyrkan. Kyrkan restaurerades grundligt

1956. Bänkarna målades om och de ursprungliga färgerna på predikstol och

altare togs fram. Altarprydnaden är från slutet av 1600-talet med målning före-

ställande korsfästelsen och omramad av vackra träsniderier. På predikstolen,

som också är rikt utsirad, står årtalet 1736. Orgeln på 12 stämmor är byggd

av Mats Arvidsson, Stallarholmen, 1976. I Borås museum förvaras en tronande

madonna från 1200-talet.

 

Koordinater X 6418576, Y 1329424

 

Se bilderna i ett bildgalleri