Vara Kommun

 

Vara kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Vara församling i Skara stift. Kyrkan ligger i samhället Vara. Tidigare

kyrkobyggnad var en träkyrka som uppfördes på 1400-talet och som revs 1865. Vara och Önum byggde då en

gemensam kyrka som heter Önums kyrka.  Nuvarande kyrka i Vara uppfördes 1902 efter ritningar av arkitekt F A

Wahlström. Kyrkan har en stomme av sten och består av ett långhus med öst-västlig orientering. Jämfört med de

flesta andra kyrkobyggnader är Vara kyrka "felvänd" då tornet ligger i öster. I väster finns ett femsidigt kor och söder

om koret en femsidig sakristia. Sadeltaken över långhus, kor och sakristia är täckta med skiffersten. Tornets tälttak är

täckt med kopparplåt. 1926 drogs elektricitet in för belysning. Tre år senare tillkom ett tornur. 1931 installerades central-

värme som ersatte tidigare kaminer. 1933 täcktes den öppna takstolen med ett tunnvalv av masonit. 1967 fick långhus och

kor nya golv. 1994 togs masonitvalvet bort och den öppna takstolen återställdes.

 

Koordinater X 6463653, Y 1332356

Se bilderna i ett bildgalleri