Varbergs Fästning

Varbergs Kommun

 

Varbergs fästning byggdes 1287-1300 av den danske greven Jacob Nielsen.  Han lät bygga den

som skydd, då hans ställning blivit osäker efter att han anklagats för att ligga bakom mordet på

kung Erik Klipping 1286. Han kom även att knyta kontakter med den norske kungen Erik II

Magnusson och hans efterföljare Håkon V Magnusson. Därigenom fick Jacob hjälp med bygget

av fästningen. 1305 överlämnade Jacob borgen och norra Halland till Norge. Kung Håkons

dotter Ingeborg Håkansdotter och hennes man Erik Magnusson kom därefter att få södra Bohus-

län och norra Halland som förläning av Håkon. De förlänade områdena bildade tillsammans med

västra Sverige, som Erik erövrat av sin bror, kung Birger Magnusson, ett mer eller mindre själv-

ständigt rike fram till Eriks död. Deras son Magnus Eriksson kom sedan att tillbringa en betydande

del av sin regeringstid på fästningen. En del utbyggnader av borgen skedde i början av 1300-talet.

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet utvidgades fästningen betydligt i omfattning

genom Kristian IV:s försorg; totalt beräknas två miljoner dagsverken ha utförts för att genomföra

arbetet.Sedan Halland blivit svenskt 1645 blev den en svensk militäranläggning, vilket den var fram

till 1830, då den avfördes från rikets fasta försvar. Istället inriktade man sig på att använda den som

fängelse, vilket man hade gjort sedan 1600-talet och den var det fram till 1931, då fängelset lades ner

och fångarna flyttades till Halmstad. Idag finns Länsmuseet Varberg med bl.a. den berömda bock-

stensmannen, ett vandrarhem samt privatbostäder inrättade på fästningen.

 

Länk till Varbergs Fästnings Hemsida
 

Se bilderna i ett bildgalleri