Vårkumla Kyrka

Falköpings Kommun

 

Vårkumla kyrka är en medeltida kyrkobyggnad som tillhör Kinneveds församling i Skara stift. Kyrkan uppfördes i

huvudsak under åren 1135-1250. Den har klockstapel och ett rakt avslutande kor i öster. Vapenhuset i söder lik-

som sakristian i norr har tillkommit senare. Kyrkorummets kryssvalv och långhusets målningar är senmedeltida,

sannolikt från 1400-talet. Målningen i koret anses vara från 1600-talet. Kyrkan har en Madonna från 1200-talet

och fyra senmedeltida helgonfigurer som suttit på ett altarskåp från 1400-talet. På altaret står en malmljusstake från

1700-talet. Vid kyrkan finns flera bevarade medeltida gravstenar. Två är försedda med runskrift och den mest

välbevarade - Vg 139 - står uppställd vid kyrkans södra vägg.

 

Koordinater X 6441040, Y 1367498

Se bilderna i ett bildgalleri