Vårkumla Kyrka

Vårkumla kyrka är en medeltida kyrkobyggnad som tillhör Kinneveds församling i Skara stift. Kyrkan uppfördes i huvudsak under

åren 1135-1250. Den har klockstapel och ett rakt avslutande kor i öster. Vapenhuset i söder liksom sakristian i norr har tillkommit senare.

Kyrkorummets kryssvalv och långhusets målningar är senmedeltida, sannolikt från 1400-talet. Målningen i koret anses vara från 1600-talet.

Kyrkan har en Madonna från 1200-talet och fyra senmedeltida helgonfigurer som suttit på ett altarskåp från 1400-talet. På altaret står en malmljusstake

från 1700-talet. Vid kyrkan finns flera bevarade medeltida gravstenar. Två är försedda med runskrift och den mest välbevarade - Vg 139 - står

uppställd vid kyrkans södra vägg.

 

Koordinater X 6441040, Y 1367498

 

Se bilderna i ett bildgalleri