Varnhems Klosterruin

Klostret i Varnhem gynnades av erikska ätten som i gengäld bereddes vilorum där. År 1234 eldhärjades klostret

och lades i ruiner, en katastrof som övergick i blomning, eftersom initiativ togs av Birger Jarl och andra medeltida

finansiärer att bygga upp klostret igen, denna gång vackrare och präktigare än förut. Klostrets ägor konfiskerades

år 1527, och klosterbyggnaderna brändes av danska trupper år 1566, under det Nordiska sjuårskriget.

Kyrkan återställdes under 1600-talet av Magnus Gabriel De La Gardie, som anlade ett familjemausoleum i den,

medan övriga klosterbyggnader fick förfalla. Kyrkan restuerades grundligt 1911-23 och 1921-29 skedde utgrävningar

i hela den centrala delen av klostret, vidare utgrävningar skedde 1976 och 1977.

Se bilderna i ett bildgalleri