Varnhems Kyrka

Klosterkyrkan med månghundraåriga valv, där munkarnas mässor och sånger en gång manade till stillhet och besinnighet inför de

livsavgörande frågorna och där hela det medeltida rummet avspeglar Guds härlighet och talar om vägen till himlen!

I klosterkyrkans välbevarade romansk-gotiska miljö har Stockholms grundare Birger Jarl och enligt traditionen fyra

svenska medeltidskungar fått sina sista vilorum. Varnhem och dess kloster var under lång tid ett betydande såväl andligt

som politiskt, kulturellt och ekonomiskt centrum, en välfärdskälla och en viktig förmedlare av kunskap och nya idéer

till fromma för det framväxande svenska riket. Under 1600-talet restaurerades kyrkan av Magnus Gabriel De La Gardie,

som där inrättade gravkor  och minneshall för sig och sin familj. Den praktfulla barockinredningen, det mäktiga

strävpelarsystemet och de stora centraltornet är bl a resultat av denna restaurering.

Se bilderna i ett bildgalleri