Varnhems Kyrka

Skara Kommun

 

Klosterkyrkan med månghundraåriga valv, där munkarnas mässor och sånger en gång manade till stillhet och besinnighet

inför de  livsavgörande frågorna och där hela det medeltida rummet avspeglar Guds härlighet och talar om vägen till himlen!

I klosterkyrkans välbevarade romansk-gotiska miljö har Stockholms grundare Birger Jarl och enligt traditionen fyra svenska

medeltidskungar fått sina sista vilorum. Varnhem och dess kloster var under lång tid ett betydande såväl andligt som politiskt,

kulturellt och ekonomiskt centrum, en välfärdskälla och en viktig förmedlare av kunskap och nya idéer  till fromma för det fram-

växande svenska riket. Under 1600-talet restaurerades kyrkan av Magnus Gabriel De La Gardie,  som där inrättade gravkor

och minneshall för sig och sin familj. Den praktfulla barockinredningen, det mäktiga  strävpelarsystemet och de stora central-

tornet är bl a resultat av denna restaurering.

 

Se bilderna i ett bildgalleri