Varnums Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Kyrkan ligger ganska avskilt i socknen, i ett idylliskt område i närheten av ån Viskan och ett system av mindre sjöar.

De äldsta delarna torde härstamma från 1100-talet. Mittpartiet lär vara byggt på 1400-talet. Kyrkans ingång är på

norra långhusväggen. Åt öster har kyrkan en tredelad koravslutning. en inskription på altartavlan berättar, att koret

förlängdes 1745, då även sakristia och vapenhus tillkom. Numera saknas vapenhus. Sammanbyggd med kyrkan

västerut är en klockstapelliknande torndel. Altartavlan är ett arbete i barockstil. Den framställer Kristi korsfästelse

med Maria och Johannes stående vid korset. En inskription under denna scen meddelar att altartalan anskaffades

för socknens egna medel 1694. Den har senare utökats med  ännu en sockel i samband med en renovering 1748.

Dopfunten i sandsten hänförs till den s.k. Nårungaskolan inom nordvästra sjuhäradsbygden.  Den är av kalktyp

och har en kombination av centralt uttömningshål i cuppan med en fördjupad uttömningsspricka längs foten.

Cuppan är dekorerad med konturhuggna bågar. I arkadfälten finns konturtecknade figurer: kors, fransk,

lilja och fågel.

 

Koordinater X 6414500, Y 1341996

Se bilderna i ett bildgalleri