Varnums Kyrka

                                                                                             

Kyrkan ligger ganska avskilt i socknen, i ett idylliskt område i närheten av ån Viskan och

ett system av mindre sjöar. De äldsta delarna torde härstamma från 1100-talet. Mittpartiet

lär vara byggt på 1400-talet. Kyrkans ingång är på norra långhusväggen. Åt öster har kyrkan

en tredelad koravslutning. en inskription på altartavlan berättar, att koret förlängdes 1745,

då även sakristia och vapenhus tillkom. Numera saknas vapenhus. Sammanbyggd med kyrkan

västerut är en klockstapelliknande torndel. Altartavlan är ett arbete i barockstil. Den framställer

Kristi korsfästelse med Maria och Johannes stående vid korset. En inskription under denna scen

meddelar att altartalan anskaffades för socknens egna medel 1694. Den har senare utökats med

ännu en sockel i samband med en renovering 1748. Dopfunten i sandsten hänförs till den s.k.

Nårungaskolan inom nordvästra sjuhäradsbygden.  Den är av kalktyp och har en kombination

av centralt uttömningshål i cuppan med en fördjupad uttömningsspricka längs foten. Cuppan

är dekorerad med konturhuggna bågar. I arkadfälten finns konturtecknade figurer: kors, fransk,

lilja och fågel.

 

Koordinater X 6414500, Y 1341996

 

Se bilderna i ett bildgalleri