Falköpings Kommun

 

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet eller 1200-talet. År 1795 genomgick kyrkan en större renovering och

kryssvalven byggdes bort och ersattes med tunnelvalv och innertaket blev himlat. De järnbeslagna dörrarna till

sakristian och vapenhuset är kvar sedan medeltiden. I sakristian står ett ståndur från 1768 som tillverkats av Jonas

Beckman. Ovanför dopaltaret på korets södervägg hänger ett kors från 1828. I koret står en dopfunt i sandsten från

1200-talet. Vid en restaurering på 1800-talet fick kyrkan en ny altartavla målad av fröken A. Wirgin. Då installerades

även en orgel. Orgeln byttes ut 1967, men den gamla fasaden behölls. I sakristian finns ett broderat bokbräde från 1614

och ett votivskepp från 1947. En samling värjor från de adliga släkterna på bygden förvaras i vapenhuset.

 

Koordinater X 6439871, Y 1373568

Se bilderna i ett bildgalleri