Västerbro i Borås

Borås Kommun

Gamla Västerbro i Borås ersattes med dagens Västerbro strax efter sekelskiftet 1900. I länsmuseets

broinventering 1980 sägs om denna bro: ''Bron som har tre valv med spannen 5,3, 6,2 och 7,0 meter är byggd av

stenbeklädd oarmerad betong cirka 1908. Tillsammans med Nybron i Borås den största betongvalvbron i länet och den

enda med tre valv. Den har dekorativa räcken; förvaltas av Borås kommun. Grupp 1A!”. (Högsta bevarandegrupp).

Västerbro har senare breddats för att motsvara tidens trafikkrav. Då försvann de ursprungliga klassiskt utformade räckena.

De tre segmentvalven är på brosidan mot Krokshallstorget helt dolda av en svart trumma.

 

Koordinater X 6403089, Y 1329022

Se bilderna i ett bildgalleri