Vedums Kyrka

Vara Kommun

 

Är av gammalt ursprung, vid reparation 1930 fann man medeltida huggstensdetaljer men väsentligt ombyggd 1776.

Interiören skadades av 1800-talets ingrepp, framför allt av bänkinredningen, som dock bättrats 1930, då även predikstol

och altartavla, båda från 1600-talet men målade 1791, togs under pietetsfull behandling. Synnerligen tidstypiska äro läktar-

bröstets realistiskt utförda målningar, som framställa allegorier över dygder. Deras mästare är Nils Åvall som 1791 målade

taket ljusblått med svävande änglar och "stofferade" predikstol och altartavla. På kyrkogården står, täckt av ett bukigt,

av pelare uppburet koppartak generalmajor Per Hiertas gravmonument.

 

Koordinater X 6453275, Y 1334355

Se bilderna i ett bildgalleri