Vesene Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Kyrkan uppfördes under 1100-talet och enligt traditionen ska byggnaden först ha varit ett kronomagasin, som först år 1764

blev kyrka då byggnaden förlängdes med nio alnar (2,5 meter) och fick ett tresidigt kor i öster. Väggmurarna är en och en

halv meter tjocka. Torn saknas och i stället finns en klockstapel i trä med faluröd stående locktäckpanel och spåntäckt tak,

byggt år 1726 och ombyggd år 1844. Kyrkans fasad vit slät- och spritputs. Sadeltaket är täckt med bruna betingpannor.

Norra långsidan och västra gaveln saknar fönster. Restaureringar har genomförts bland annat år 1826 och år 1926. År 1978

uppfördes ett vapenhus av ektimmer vid kyrkans sydvästra sida, vilket ersatte ett vapenhus från slutet av 1800-talet.

År 1778 bemålades kyrkans plana innertak av A. M Lang, åren 1826-1827 genomfördes reparationer och ommålning.

I kyrkorummet lades ett golv av täljsten. Orgelläktaren från år 1741 har målningar som föreställer Paulus och Martin Luther.

På den norra väggen finns det fragment av en målad dubbel figursvit från 1200-talet som togs fram vid restaureringen år 1926.

 

Se bilderna i ett bildgalleri