Gamla Viskafors Kyrka


Kyrkan byggdes 1917 och avkristnades 2007.

Kyrkans vita, spritputsade fasader genombryts av rundbågiga, låga fönster med bruna snickerier.

Koret är lika brett som långhuset men något lägre. Tornet, med gavlar år väst och öst, är lågt och bastant och nästan lika

brett som långhuset. Samtliga tak är branta sadeltak som täcks med enkupigt lertegel. Huvudingång via tornet i väster. De fyra övriga ingångarna

är symmetriskt placerade i tornets och korets norra och södra fasad.

 

Koordinater: X 6393148, Y 1322976

 

Se bilderna i ett bildgalleri