Viskafors Gamla Kyrka
Borås Kommun

 

Kyrkan byggdes 1917 och avkristnades 2007. Kyrkans vita, spritputsade fasader genombryts av rundbågiga,

låga fönster med bruna snickerier. Koret är lika brett som långhuset men något lägre. Tornet, med gavlar år

väst och öst, är lågt och bastant och nästan lika brett som långhuset. Samtliga tak är branta sadeltak som täcks

med enkupigt lertegel. Huvudingång via tornet i väster. De fyra övriga ingångarna är symmetriskt placerade i

tornets och korets norra och södra fasad.

 

Koordinater: X 6393148, Y 1322976

Se bilderna i ett bildgalleri