Ulricehamns Kommun

 

Den ursprungliga kyrkan uppfördes av gråsten under medeltiden. Dopfuntens datering talar för att detta skedde på 1200-talet.

Kyrkan saknade på den tiden torn. I 1830 års inventering står ”Hon är liten, mörk, ful och utan alla dekorationer, men af sten.”

1888 fick byggmästare L.E. Petersson i uppdrag av kyrkostämman att ta fram en ritning på en ombyggnad av kyrkan. Denna

omarbetades av arkitekt Gustaf Pettersson. Kyrkan fick nu en nyromansk karaktär, med bland annat trefönstergrupp i korgaveln.

Putsen var färgad med vita omfattningar. Arbetet med ombyggnaden utfördes 1891-93.

1939-40 var det dags för nästa stora renovering, denna gång efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld och nu gjordes en total

omdaning av kyrkobyggnaden. Man skulle åstadkomma bättre bekvämlighet, ny uppvärmning och ”en stämningsfullare och rikare

interiör”. Korgavelns trefönstergrupp ersattes av ett litet rundfönster med glasmålning av Yngve Lundström. Putsen målades helvit

och porten kläddes med koppar. Kamin och skorsten slopades och kyrkan fick elektrisk uppvärmning och belysning.

1998-99 renoverades interiören.

 

Koordinater: X 6412532, Y 1357630

Se bilderna i ett bildgalleri