Wij Walsverk Ockelbo

Ockelbo Kommun

 

Strax söder om Ockelbo centrum och på gångavstånd från Wij Trädgårdar, ligger det fina

industriminnet Wij valsverk. Wij järnbruk grundades 1797 som en smedja, där tackjärn

från Åbrons masugn förädlades. Bruket ingick i Ockelboverken, en företagsgrupp med

verksamhet på flera platser i trakten: masugnen i Åbron, smedjorna i Brattfors och Åmot,

och från mitten av 1800-talet även det stora järnverket i Jädraås. Under 1800-talet ut-

vecklades olika metoder för att valsa stål. I Wij installerades ett valsverk 1883, som

sedan byggdes ut i omgångar. Det valsade stålet såldes till bl. a Gillette i Tyskland för

tillverkning av rakblad. 1933 upphörde valsningen i Wij, men anläggningen lämnades

kvar orörd.

 

Koordinater X 6752306, Y 1548914

 

Se bilderna i ett bildgalleri