Allégatan 1

Tillbaka till kartan                                                 

Hörnhuset i kvarteret Balder. Gränsade till Järnvägsgatan och Allégatan.

År????

År 2022