Allégatan mot norr Lilla Tvärgatan med kvarteret Apollo

Tillbaka till kartan                                                 

Fotografen står på Allégatan och Lilla Tvärgatan går ner till vänster.

Mera info kommer.

År 1927

År 2022