Allégatan och Kv Balder

Tillbaka till kartan

Allégatan norrut vid Tryckerigatan t.h. med Kvarteret Balder år 1927. Björnvalls hus. Huset med tornet ägdes av fotograf Hilda Kuylenstierna

.

År 1927

År 2022