Sleipnerhuset i korsningen Allégatan – Lilla Brogatan

Tillbaka till kartan                                                 

Fastigheten uppfördes omkring 1830 av handlanden Andreas Lindgren född 1795 i Länghem och död 1859. Hustrun bodde kvar i huset till sin död 1891. Paret fick sex barn. Efter hustruns död övertogs huset av Palmén och i början av 1900-talet av postmästaren Hallberg. Han hade kvar huset till ca 1922 då Tempelriddarna tog över och gjorde om det med en stor sal i mitten. 1938 säljer de huset till Borås Stad för 335.000 kronor och flyttar till gamla Hotel du Nord. 1964 byter Borås Stad bort fastigheten till Byggmästarnas Bostads AB . 1970 flyttar Göteborgs Bank in i det nyuppförda byggnadskomplexet.

 År 1923

År 2022