Brandstationen på Västerbro

Tillbaka till kartan

Västerbrogatan med Brandstationen

.

År 1928

År 2022