Korsningen Lilla Brännerigatan och Sandgärdsgatan

Tillbaka till kartan                                                 

Lilla Brännerigatan mot öster från Sandgärdsgatan med Borås Bleckslageri i kvarteret Frej.

             

 År 1928