Lilla Brännerigatan mot väster

Tillbaka till kartan                                                 

Lilla Brännerigatan från Sangärdsgatan år 1928

År 1928

År 2022