Österlånggatan mot norr

Tillbaka till kartan                                                 

Österlånggatan (numera Järnvägsgatan) mot norr med kvarteret Simonsland t.v.

År 1929

År 2022