Österlånggatan - Färgerigatan

Tillbaka till kartan                                                 

Bilden är tagen från Södra Torget. Hela huskomplexet revs 1937.

År 1930

År 2023