Sandgärdsgatan

Tillbaka till kartan                                                 

Sandgärdsgatan mot norr 1928, kvarter Munin till vänster.

År 1928

År 1928