Sandgärdgatan mot söder

Tillbaka till kartan                                                 

Sandgärdsgatan mot söder, kvarter Valhall i fonden.

 

År 1892

År 2022