Sandgärdsgatan mot norr

Tillbaka till kartan                                                 

Sandgärdsgatan norrut från Södra Kyrkogatan med kvarteret Heimdal i mellanplanet

År 1927

 Så här såg det ut år 1931

År 2022