Sandgärdsgatan söderut

Tillbaka till kartan                                                 

Sandgärdsgatan söderut med kvarteret Heimdal t.v.

År 1929