Stora Brogatan österut

Tillbaka till kartan                                                 

Stora Brogatan österut från Sandgärdsgatan med kvarteret Tor t.h.

År 1927