Alphyddan Sven Eriksonsgatan

Tillbaka till kartan

1896 inflyttar i den nybyggda Alphyddan disponenten Albert Evers född 1846 i Lerum med sin hustru Charlotta född  1852 i Örby och sönerna Lars född 1880 och Knut född 1882. Sedan giftermålet hade familjen bott på Bosgården i Örby där fadern var lantbrukare innan han blev riksdagsman 1880. Han satt i första kammaren i 12 år innan familjen flyttade till Borås och Albert blev disponent på Borås Spinneri som senare blev Eiser. Albert dog 1912 på Alphyddan och hustrun flyttar därifrån. Sonen Knut Evers född 1882 köper 1922 upp Petersbergs AB och startar AB Borås Koksaffär ihop med en kompanjon. 1918 flyttar Alberts son Lars född 1880 in här på Alphyddan med sin familj och bor här till sin död 1932. Lars änka bor kvar här till 1939 då hon säljer huset till tandläkaren Stellan Bäckström född 1895 i Ystad som flyttar hit med sin familj och sin tandläkarmottagning som han tidigare hade på Västerlånggatan 26. Stellan driver sin praktik här tillsammans med sin dotter Gudrun född 1921 som är gift med ekonomidirektören Sven Engblom född 1922. 1967 avlider Stellan på Alphyddan och hustrun flyttar därifrån. Huset är ganska dåligt underhållet och 1984 föreslår fastighetsnämnden att huset skulle rivas om ej någon köpare infann sig Som tur är står huset kvar och har haft många verksamheter sedan dess

.

År 1899

År 2015