Runstenar

 

A

 

B

 

Blidsbergs Vg 171

 

Ballstorps Vg 62

 

C

 

D

 

Dalum Vg 198

 

Dalum Vg 197

 

E

 

Eggvena Vg 151

 

Eggvena Vg 152

 

F

 

Fänneslunda Vg 158

 

Fölene Vg 153

 

Fölene Vg 154

 

Runsten Vg 157

 

G

 

Grolanda Vg 130

 

Gösslunda Vg 18

 

H

 

Heda Ög 131

 

Heda Ög 132

 

Hjälstad Vg 8

 

Hol Runsten Nor 1997:27

 

Hov 52:2 Vg 157

 

Humla Vg 177

 

Hällstad Vg 160

 

Härna Vg161

 

Hökerum Vg 168

 

I

 

J

 

K

 

Kållands-Åsaka Vg 32

 

L

 

Larv Vg 127

 

M

 

N

 

Norra Vånga Vg 65

 

Norra Vånga Vg 66

 

 

O

 

Ockelbo Gs 19

 

P

 

R

 

Rogberga Sm 121

 

Råda Vg 40

 

Rök Ög 136

 

S

 

Sparlösa Vg 119

 

Stora Levene Vg 117

 

T

 

Trädet Vg 179

 

U

 

Ulricehamn Vg 187

 

V

Vetlanda Sm 106

 

Y

 

Å

 

Runsten Vg 181

 

Ä

 

Älmestad Möne Vg 162

 

Ö