Ale Stenar

Ystads Kommun

Fornlämningen nämns redan ca 1515 i en förteckning över Lunds stifts jordar: en ager kalldiss Hesten (en åker som kallas för Hedsten). Det äldsta belägget för namnet Ales stenar, Als Stene, är betydligt yngre, från år 1624. I sin beskrivning av skeppssättningen återger då sockenprästen Niels Ipsen i Valleberga en lokal tradition, att All lät bygga en hamn nedanför Kåsehuvud.

Den äldsta avbildningen av skeppssättningen är också knuten till hav och sjöfart. I stiliserad form finner vi Ales stenar markerad på Gerhard Buhrmans kustkarta från år 1684. Uppenbarligen användes skeppssättningen som landmärke vid denna tid. Den första mer detaljerade teckningen gjordes år 1777 av antikvitetstecknaren C.G.G. Hilfeling som avbildade många fornlämningar i Skåne. Det första kända fotografiet av Ales stenar togs år 1914.

Läs mera om Ale Stenar här

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

93 Bilder