Alfshögs Kyrka

Falkensbergs Kommun

Alfshögs nuvarande kyrka uppfördes i början av 1900-talet efter ritningar av Göteborgsarkitekten Adrian Peterson och dennes son Carl Crispin. Kyrkan ersatte en äldre kyrkobyggnad som sannolikt låg på samma plats som den nuvarande. Denna föregående kyrka hade ursprungligen murade valv som troligen var medeltida, men som revs 1761 och ersattes med ett målat innertak av trä. Och i mitten av 1800-talet ersattes ett murat vapenhus i söder med ett i trä framför ingången.

Källa: Svenska Kyrkan

Här kan du läsa mera om kyrkan

Fotodatum 2023070

Publicerad 20230812

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

103 Bilder