Alvastra Klosterruin

Ödeshögs Kommun

Alvastra kloster grundades 1143 av franska munkar som tillhörde den mäktiga Cisterciensorden. Från Clairvaux i Frankrike till svenska Östergötland förde de med sig moderna metoder för administration, teknik och byggnadskonst. I dag är Alvastra kloster en del av det östgötska kulturlandskapet och öppet för besök i munkarnas medeltida spår. Under medeltiden var trakten kring Alvastra ett område med betydelse för det svenska rikets framväxt. Här fanns bland andra den mäktiga Sverkerätten med Sverker den äldre som både har omtalats som östgötarnas konung och senare som svearnas härskare. Mycket tyder på att Sverkerätten låg bakom etableringen av Alvastra kloster och stod för den ursprungliga donationen av land till cisterciensmunkarna.
Själva hjärtat i den stora klosteranläggningen är kyrkan vars västparti och södra tvärskeppsgaveln med sakristian är väl bevarad. Kyrkan består av kalksten från Omberg och arkitekturen är enkel, i enlighet med ordens förbud mot utsmyckningar. Byggnaden uppfördes under ledning av franska mästare och med hjälp av folk från trakten. Östgötarna tog till sig de nya teknikerna, särskilt sättet att hugga sten, och använde dem i sina egna sockenkyrkor.
I nära 400 år blomstrade Alvastra kloster. Men med reformationen upplöstes det och jordinnehavet drogs in till kronan. Alvastras egendom ombildades till Alvastra kungsgård. Materialet i själva klosterbyggnaderna kom att intressera olika byggherrar och användes bland annat till Vadstena Slott och till Per Brahes byggen vid Vättern. Sedan 1898 har klosterruinerna restaurerats och konserverats i flera omgångar.
Den heliga Birgitta (1303-1373) är ett av Europas skyddshelgon och en av medeltidens mest intressanta och betydelsefulla personer. Hon är världskänd för sina uppenbarelser, för den klosterorden som hon grundade och för sina långa pilgrimsresor. Hon gav sig iväg till Spanien, Jerusalem, Betlehem och Rom. Men det var i Alvastra kloster utanför Vadstena som hon fick många av sina mest omtalade uppenbarelser, och det var där hon kände sig kallad att bli "Kristi brud och språkrör".

 Koordinater N 58.29673°, E 14.65866°

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder