Amundtorp Gravfält

Skara Kommun

Järnåldersböndernas gravar Under järnåldern (ca 500 f Kr - 1050 e Kr) växte gårdsgravfält fram inom  de allt mer etablerade jordbruksbygderna. De döda brändes vanligen innan de gravsattes. De kremerade benen lades i en urna som därefter sattes  ner i marken. Gravgåvorna har också bränts i flammorna. Mest är det vardagliga föremål, som dräktspännen  och redskap, men ett högre socialt skikt kunde få med sig praktfulla vapenuppsättningar, smycken och andra  dyrbara gåvor. Det var också vanligt att den döda fick husdjur och matvaror med sig. Brända ben av hund  hittas i de flesta gravar. Gravgömmorna täcktes av olika anläggningar av sten eller jord. Det kunde vara rösen, högar, stensättningar i varierande former, resta stenar, domarringar, treuddar och skeppsformiga stensättningar. De olika formerna på gravarna är säkert uttryck för den gravlagda betydelse eller personlighet på något sätt. Detta symbol- språk är dock för alltid borttappat och vi förstår inte dessa tusenåriga budskap.  Gravfältet här består av åtta synliga gravar med olika form och utseende - en skeppssättning, två runda  stensättningar, en rektangulär stensättning, en kvadratisk stenkrets och tre domarringar. År 1938 gjorde en  arkeologisk undersökning på gravfältet. Inuti en kvadratisk stenkrets hittades en grop med svart jord och  utspridda brända ben samt bitar av en lerurna. Här låg även två bronsnålar, flera glaspärlor, några beslag och  två kammar. Fynden kan dateras till folkvandringstid (400- 550 e Kr) De två nålarna tyder på  att det var en  kvinna  som gravlagts i stenkretsen. Tidigare antogs det  att runda stenkretsar var tingsplatser och de kallades  därför också för domarringar. Undersökningen här på Amundtorp bidrog till att ändra denna uppfattning.  När man hittade ben och gravgåvor i stenkretsarna förstod man att de måste vara gravar. Den ståtligaste anläggningen här på gravfältet är skeppssättningen. De resta stenarna bildar formen av ett skepp  kanske symboliserar skeppet den dödes farkost till dödsriket.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater: 58.366585, 13.634087

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

16 Bilder