Asige Kyrka

Falkenbergs Kommun

Asige kyrka är till sina äldsta delar från 1100-talet, och de södra och norra murarna i nuvarande långhuset är bevarade från denna tid. Det nuvarande, tresidiga korpartiet tillkom i början av 1800-talet då kyrkan förlängdes åt öster.

Kyrktornet byggdes 1847 som ersättning för en klockstapel, men utvändigt präglas kyrkan framför allt av förändringar som gjordes i slutet av 1800-talet efter förslag av arkitekterna Carl Pettersson och Ferdinand Boberg, då västtornet fick den nuvarande spetsiga spiran efter att tidigare varit försett med en låg pyramidhuv. I tornet hänger en kyrkklocka från år 1614.

Vill du läsa mera om kyrkan kan du gör det här

Källa: Svenska Kyrkan

Fotodatum 20230708

Publicerad 20230813

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

86 Bilder