Askersunds Landskyrka

Askersunds Kommun

På höjden alldeles intill det smala sundet byggdes under medeltiden Askersunds första kyrka. Dess väggar var murade i sten och taket var av trä. År 1661 skadades denna kyrka svårt av brand sedan blixten antänt taket. På godset Stjärnsund, som man tydligt ser på andra sidan sjön, bodde då greve Johan Oxenstjerna och hans hustru Christina. Makarna Oxenstjerna beslöt att ersätta den brunna kyrkan med en helt ny kyrka. Arkitekten Jean de la Vallée anlitades och var färdig med sitt förslag år 1663.

Just när kyrkbygget skulle börja avled emellertid Johan Oxenstjerna i mars 1664. Hans unga änka var osäker på om hon skulle klara av att fullfölja byggnationen, som ju också kostade stora pengar. På inrådan av sin syster, som nyligen också blivit änka, och med hjälp av en av dåtidens mest förmögna adelsmän, greve Gustaf Soop, beslutades att bygget skulle fortsättas. För att hedra den bortgångne maken beslutades också att arkitekten och fältherren Erik Dahlberg skulle framställa kompletterande ritningar till bland annat gravkoret.

Christina Oxenstjerna gifte sig snart med greven Gustaf Soop och vid invigningen av den nya kyrkan år 1670 kunde man beskåda de vackra träsniderierna i predikstolen och altaruppsatsen. Dessa kröntes av de Oxenstjernska och Soopska vapensköldarna. Pjäserna var omålade ända fram till år 1790, då de målades i vitt och guld. I gravkoret finns tre kistor uppställda. I den mycket vackra tennkistan i mitten vilar greven Johan Oxenstjerna, i kistan mot söder vilar greven Gustaf Soop och i den mot norr deras hustru Christina.

Altaruppsatsen visar i sitt undre fält den sista måltiden, i mitten korsfästelsen och överst den triumferande och uppståndne Kristus. Predikstolen har i sina detaljrika fält bilder ur passionshistorien. På dörren till predikstolen är ett fält som visar Jesu födelse. Kyrkan renoverades invändigt år 1983-84 och då inreddes också det lilla Mariakapellet i den norra korsarmen. Landskyrkans syförening skänkte den nygjorda Mariatavlan. Vid renoveringen uppfördes också ett nytt altare, som gör det möjligt att fira mässan med prästen vänd mot församlingen.

Kyrkan har två orglar. Den stora orgeln på läktaren har en fasad, som donerades till kyrkan år 1790 och ett orgelverk, som skänktes 1912. Den lilla kororgeln har bekostats av arbetsgrupper inom församlingen. På väggarna i kyrkorummet finns tavlor föreställande Sankta Lucia vid dopfunten, ett par apostlar på var sin sida om den södra porten, aposteln Petrus till höger om ingången, Christina Oxenstjerna och fru Augusta Cassel i det lilla väntrummet under läktaren och grevarna Gustaf Soop och Erik Dahlberg i vapenhuset. I tornet hänger numera de tre klockor som tidigare kallade till gudstjänst från en klockstapel utanför kyrkan.

Källa: Svenska Kyrkan

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

120 Bilder