Berghems Kyrka

Marks Kommun

Berghems kyrka är en kyrkobyggnad i Berghem i Marks kommun. Den tillhör sedan 2011 Västra Marks församling (tidigare Berghems församling) i Göteborgs stift. Kyrkans äldsta delar är från tidig medeltid. I sin nuvarande form består kyrkan av rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster och torn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Ingångar finns vid tornets västra sida samt vid södra långväggen.
En genomgripande ombyggnad genomfördes på 1790-talet, då sakristian uppfördes. Av medeltidskyrkan återstår den södra väggen. Klocktornet, som pryds av sin lilla öppna lanternin, tillkom 1826. Byggnaden restaurerades 1911-1912 och då bemålades innertaket och bänkarna i en blå färgton. Arbetena leddes av Reinhold Callmander. År 1927 utvidgades orgelläktaren under ledning av Allan Berglund. Vid en omfattande renovering 1977 installerades ny värmeanläggning, nytt golv, ommålning av interiören och senmedeltida kalkmålningar togs fram och restaurerades. Man fann även en gammal portal och en mindre fönsteröppning i södermuren, som nu är utmärkta där.
Dopfunten, gjuten av malm, är 35 cm hög. Den är utförd med samma teknik och förfarande som en kyrkklocka och unik i trakten. Cuppan är klockformad och har tre fötter. Överst på sidan finns en vapensköld med fyra romber och en Kristusbild. Mellan dem ordet ARTIFICUM och därunder ett hjärta och kors med den latinska inskriften ANO DM MCCCXLIX FACTUM ET COMPLETUM EST HOC OPUS PER MANUS JOHANNIS ET HENRICI, vilken tolkas Herrans år 1449 gjordes och fullbordades detta arbete av konsthantverkarna Johannes och Henriks händer. En snidad altaruppsats avbildar Jesu korsfästelse och är från 1696. Vid kyrkorummets norra vägg finns en blåmålad femsidig predikstol från 1694 som visar Kristus och evangelisterna. En mässhake från 1638 förvaras på Borås museum.

Koordinater: 57.464111, 12.587001

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

39 Bilder