Berte Qwarn

Falkenbergs Kommun

Berte Qvarns namn syns för första gången i pränt den 11 augusti 1569 i Lunds stifts "landebog". "Landebogen", eller jordeboken som den kallades i Sverige, var en förteckning över kyrkornas, prästernas och klockarnas egendomar och inkomster. År 1569 ägdes Berte Qvarn och marken däromkring av Slöinge kyrka.

Genom freden i Brömsebro 1645 kom Halland under Sveriges krona och därmed blev Bärtequarn en svensk kvarn. Det skulle dröja ända till år 1872 innan kvarnens dåvarande ägare, Nils Stenström, fick friköpa hemmanet från kyrkan. 1887 blev Berte Qvarn en av landets modernaste kvarnar med vattenturbiner istället för de gamla vattenhjulen. Kvarnstenarna försvann några år senare och ersattes av en automatisk valskvarn, en av Sveriges första. År 1895 bildades Berte Qvarn Aktiebolag då Georg Stenström var mjölnare på kvarnen.

1900-talet inleddes med att merparten av Sveriges småkvarnar köptes upp av större kvarnar och avvecklades. Även Berte Qvarn var på väg att köpas upp för att läggas ner men Georg Stenström framhärdade i att fortsätta driva kvarnen inom familjen. 1945 tog sonen Olof Stenström över efter sin far. Olof drev kvarnen i 37 år och under denna tiden utvecklades och moderniserades kvarnen. 1967 löste Olof Stenström in huvuddelen av aktierna för att koncentrera ägandet. Under 50-talet genomgick kvarnindustrin i Sverige en stor ekonomisk kris och flertalet kvarnar stängdes ner. 1993 fanns det endast åtta kvarnföretag kvar. Berte Qvarn hörde då till en av de minsta.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

13 Bilder