Bjärklunda Kyrka

Skara Kommun

Bjärklunda kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2006 tillhör Ardala församling (tidigare Härlunda församling) i Skara stift. Den ligger i västra delen av Skara kommun. Den byggdes 1781 för de två socknarna Bjärka och Härlunda och placerades vid sockengränsen på Härlundas sida. Bjärka kyrka (ibland Bjerka kyrka) byggdes under första halvan av 1100-talet. Kyrkan låg på Orre backar strax väster om Hornborgasjön och en dryg kilometer norr om Dagsnäs slott. Bjärka kyrka låg i Gudhems härad och revs i samband med att Bjärklunda kyrka byggdes. Ruinen blev utgrävd 1929.
Byggmästare var Sven Westman. De rivna kyrkorna i Bjärka och Härlunda användes som byggmaterial till den nya kyrkan. Namnet Bjärklunda antogs 1785. Vid en renovering 1859 byggdes Sakristian och läktaren i koret revs. Tornet i granit tillkom 1862. Arkitekt var Ludwig Hawerman. Innertaket byttes ut och målades 1913 och år 1931 genomfördes en större restaurering En altaruppsats anskaffades till kyrkans 100-årsjubileum, från konstgjuteriet Mayrische k. Hof i München. Det är en så kallad kalvariegrupp. Altartavlorna från de båda medeltidskyrkornas finns i kyrkan. Dopfunten i koret är från Härlunda kyrka och i vapenhuset står dopfunten från Bjärka kyrka. Båda är från medeltiden. Kyrkan har två medeltida klockor. Storklockan är senmedeltida och saknar inskrifter. Lillklockan är mera primitiv och har en inskrift som endast består av fem bokstäver av gotisk minuskeltyp. Den gamla orgeln från 1872 var byggd av Erik Adolf Setterquist, Örebro och hade 5 stämmor. Den ersattes 1970 av ett instrument tillverkat av Smedmans Orgelbyggeri AB, Lidköping med elva stämmor fördelade på två manualer och pedal. Den ljudande fasaden är bibehållen från 1872 års orgel. Orgeln är mekanisk.

Koordinater: 58.313815, 13.441943

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

62 Bilder