Ödekyrkogård Bjurum 11:2

Falköpings Kommun

 Ödekyrkogård, ca 45x40 m (Ö-V). I V kanten är en stenmur intill 0,3 m h och 1-1,3 m br av 0,2-0,8 m st stenar, i övriga sidor syns terrasskanter, intill 1 m h med ställvis rester av bogårdsmur i krön och yttersida. I SV ansluter en vägbank utifrån, varför en grind varit belägen här. Bogårdsmuren är troligen delvis riven. Ett par lövträd i kanten. I mitten är en ruinkulle, 24x12 m (Ö-V) och intill 0,8 m h. Ruinkullen döljer lämningarna av ett långhus, ca 15x10 m och har sned absid, ca 5x5 m. I kyrkgrundens V del är en högliknande upphöjning, 7 m diam och 0,3 m h med en grop 3 m diam och 0,2 m dj. Kalkputs i ytan. Medeltida gravstenar från kyrkan förvaras nu i Bjurums kyrka. I grundens Ö del finns: Minnessten, granit, 1,3 m h, 0,64 m br och 0,27 m tj (NV-SÖ). I stenens nedre del är på SV sidan en nedhuggning, 0,61x0,24 m st och 0,02 m dj med texten:

"HÄR LÅG MÅRBY KYRKA"

Källa: Riksantakvarieämbetet

Koordinater: 58.26155, 13.445912

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

31 Bilder