Blidsbergs Kyrka

Ulricehamns kommun

Den ursprungliga kyrkan var uppförd i romansk stil och bestod av långhus och kor med absid. Till byggmaterial hade använts huggen sandsten. En senare tornbyggnad i väst var uppförd av gråsten. Från kyrkans tillkomsttid finns en dekorerad tympanonsten bevarad. Denna första kyrkobyggnad dateras till 1100-talet och revs år 1867. Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1868-1869 efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin och invigdes 1870 av biskop Johan Albert Butsch. Byggnaden har en stomme av natursten och vilar på en sockel av huggen granit. Den består av ett  långhus med ett smalare femsidigt kor i öster och kyrktorn i väster. Vid långhusets norra sida finns en sakristia. Ytterväggarna är spritputsade och målade med ljusgul kalkfärg. Långhuset och sakristian täcks av sadeltak som är plåtklädda. Koret har ett plåtklätt tak som är valmat åt alla sidor. Kyrktornet har ett kopparklätt tak med en åttakantig lanternin som kröns med en tornspira. Kyrkorummet täcks av ett tredingstak. 1939 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Ärland Noreen. Södra ingången sattes igen. Centralvärme med lågtrycksånga installerades med pannrum under sakristian och ersatte tidigare sotande kaminer. 1985 putsades ytterväggarna om eftersom den gamla putsen hade dålig vidhäftning. 1996 renoverade tornet under ledning av arkitekt Hans Jorméus. Ruttet virke byttes ut. Lanterninen försågs med tre nya fönster och övriga fönster renoverades. Tornets alla takfall belades med ny kopparplåt.

 

Koordinater: 57.926986, 13.49267

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

25 Bilder