Allégatan 1 - 3

Allégatan 1 - 3, här står byggnaderna och väntar på grävskoprna. Sedan river man tre hela kvarter, Balder, Bele och Brage och hela området bebyggs med Högskolan och Skandic hotell. Kommer ihåg när man skulle bygga så körde man nästan grusbilar i konvojer och tippade all sand mitt emot Brandplatsen vid Guttasjön.

År 1973

År 2022