Allégatan 1

Hörnhuset i kvarteret Balder. Gränsade till Järnvägsgatan och Allégatan.

År????

År 2022