Allégatan Folkets hus

Allégatan och en del av Folkets hus och sedan revs den byggnaden som är närmast Tryckerigatan och Folkets hus byggdes till. Nu får några år sedan revs även denna del och ersattes med nytt när Folkets hus blev ett kongresshus. I dag är även Allégatan en gårdsgata förbi högskolan.

År 1950-tal?

År 2022