Allégatan med Grand Hotell

Kvarteret Apollo mellan Allégatan, Tryckerigatan, Österlånggatan och Lilla Tvärgatan.

År 1928

År 2022