Allégatan söderut

Allégatan söder ut och kvarteret Balder till vänster som sedan som revs.

År 1973

År 2022