Allégatan söderut

Allégatan söderut från Järnvägsgatan med kvarteret Balder till vänster innan sänkningen av Allégatan.

Till vänster ligger kvarteret Balder och till höger uppfördes Folkets hus. Fotografen står på Järnväsgatan.

År 1927

År 2022