Allégatan - Bäckegränd Kvarter Orion

Här är Allégatan mot norr och kvarteret Orion rakt fam och kvarteret Pegasus till vänster och den mäktiga trädallén som planterades efter sista stadsbranden 1827.

År 1920-tal?

År 2023